Stenkistgrav

Hällkista, undersökt och borttagen genom Gotlands Fornsal 1954. Enl rapp var kistan 3,7x1 m (N-C).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.