Depåfynd

Fyndplats för 1911 gjorda fynd med inv nr 14379 (olika silverför emål och 127+27 mynt) och inv nr 14484 (bl a 1 ring) samt senare 2 silvermynt.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.