Fyndplats

Malsten, fragment, granit rundad ca 0,6 m i gsk och 0,3 m h. Trå gforad fördjupning, ca 50x30 cm och 20 cm dj. Avslagen i SSV dele n.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.