Kemisk industri

Tjärdal, 5,25 m diam och 0,1-0,5 m h. Kallmur av kalkhällar, 0,2 -0,4 m st. I mitten flack fördjupning, 4,5 m diam oh 0,7 m dj. I ytan klädd med flata hällar. I botten kännbart avtappningshål, ca 0,4 m gsk. I Ö kallmurad avtappningskanal, 0,7 m br vilken forts ätter med i avlång fördjupning 4x2 m och 0,4 m dj. Hällarna över avtappningsrännan nedrasade. Två tallar, två granar, två enbuskar , tre st…