Fyndplats

1) Stenyxa, gråsten? funnet av Lena Gutenborg, Uppsala, vid betg allring i Othemarv, exakta fyndplatsen ej känd. 2) Arabisk silver mynt, hittat i åker vid Findarve, Rone sn, förvaras hos fam Guten borg, Othemors. Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.