Vägmärke

Milstolpe, 1,25 m h, 0,42 m br vid basen (VNV-ÖSÖ) och 0,21 m br . Åt SSV är texten i relief: "G 3 MIL IFRÅN WISBY CO v. S Ao 1782 " Milstensen står på ett murat postament 1,25x1,25 m st, och 1, 25 m h med ett sadeltak av 2 kalkstenshällar 1,4x7 m st (VNV-ÖSÖ) och 8 cm tj. Hällorna är bundna vid varandra med 2 stycken 23 cm l järnkrampor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information …