Runristning

1) Kalkstenshäll med runinskrift, 2,15x90 (Ö-V). I V och N kante n är en rad med runor 9 cm h. Något V om mitten av hällen är ett 36x32 m st kors inristat. Omedelbart intill och N om nr 1 är: 2) Kalkstenshäll med runinskrift, 2x0,86 m (Ö-V). Runt kanterna är ett 6 cm br band med runor. Runorna är bäst läsliga i V delen. De är hårt slitna i Ö delen. Något V om mitten är ett kors i relief 25x25 cm …