Kemisk industri

Tjärdal, oval 9x6,5 m (NV-SÖ) och intill 0,9 m h. Övertorvad med i kanterna 0,1-0,3 m st stenar. I mitten grop, 4x2 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj, som utmynnar i NV kanten och fortsätter i en grund rän na, 5 m l (NV-SÖ), 2 m br och 0,25 m dj. I anläggningens yta i N kanten, där tydlig stig passerar, syns mörk jord och enstaka kolb itar. Två tallar, ca til lövbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssä…

TÄNDSTICKSETIKETT
Skylt
Skylt
Skylt