Stensättning

Stensättning? rund, 7-8 m diam och ca 0,6 m h. Delar av kanterna övertorvade med i ytan talrika grå- och enstaka kalkstenar 0,1-0 ,3 m st. Större delen täckt av odlingssten. VNV kanten skadad vid odling eller grustäkt. Kan vara forngrav. Beväxt med askar och l övbuskar. 4 m SSV om nr 1 är ett odlingsröse, som ev kan dölja mi ndre stensättning 12 m SÖ om nr 1 är: 2) Stensättning? rund, 4 m diam och…

Arkeologisk utredning, A719 stensättning och A864 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppl…
Arkeologisk utredning, A497 stenpacknig i stensättning och A417 stensättning, Marma, Alund…
Dingtuna sn, Västerås, Västjädra 2:8. Grav 28:II, stensättning. 1959.
Arkeologisk utredning, A417 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppland 2016