Fyndplats

Malsten, granit 0,63x0,4 m (Ö-V) och 0,28 m tj. Den konkava över sidan är nedslipad till 0,06 m dj. Trädgårdsprydnad, belagd med f ossil. Sekundärt läge.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.