Hägnad

Stensträng, 85 m l och 1-2,5 m br och 0,1-0,3 m h. Mestadels fle rsträngad och dubbel skiktad av 0,2-0,6 m st stenar. Ställvis öve rvallad, Beväxt med lövträd och lövbuskar. I N slutar den i en br ukningsväg vid åker i S i planerad tomtmark.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.