Husgrund, förhistorisk/medeltida

Grundlämning? avlång, ca 14x7 m (N-S) och 0,3-0,7 m h. Övertorva d med i ytan talrika kalk- och gråstenar, 0,05-0,3 m st. I S dele n en ca 6x5 m st pik 0,4 m h förhöjning, i vilken provstick ger m örk sandig jord och sparsamt med skärvsten. I mellersta delen är ett par tjock kalkhällar, i N delen närmast en sträng av kalksten .

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas el…