Kalkugn

Kalkugnsruin, oval, 15x12 m (NÖ-SV), och 1,8 m h. Lätt övertorva d med i ytan talrika, 0,1-0,3 m st delvis skörbrända kalkstenar. Spår av kallmur. I mitten en grop 3 m diam och 0,6-0,8 m dj.Sänka i ÖNÖ delen, där öppningen sannolikt varit. Åt ÖNÖ är ruinkullen flackare och utdragen. I SSÖ kanten är ett ljusgrått granitblock 2,3 m diam och 1,3 m h. Tätt beväxt med tallar. 5 m NNV om kalku gnen är e…

Kalkugn, Lenaberg 1:16, Stenby, Lena socken, Uppland 1977
Kalkugn i Lergrav.
Kalkugnsrester, Lenaberg, Stenby, Lena socken, Uppland 1977
Kalkugn