Husgrund, historisk tid

1) Malsten, granit, sekundär plats, 0,6x0,38 m (VNV-ÖSÖ), 0,1 m synl h. I översidan konkav slipyta 0,08 m dj. Något vattenfylld. NNV delen avslagen. 37 m VNV om nr 1 och vid husgavel är 2) Stten , 0,3x0,2x0,1 m, med inhuggen text: "1792 D 26 DEM MEDD ÖDEN H T

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.