You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält?, rester av, okänd utsträckning. Inom ett ca 150x60 m s t område (NNÖ-SSV) finns 12 närmast runda, avlånga och oregelbund na upplagda stenrösen, 5-8 m i gsk och 0,5-0,9 m h. Flertalet har r uppepå tämligen löst och färskt stenmaterial samt är ute på tid igare odlad mark kringplöjda och pålagda med ris. Vid X har 1971 Sture Engqvist utgrävt en grav med 1 bränd och 1 obränd individ. 1…