You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, ca 65x30 m (NV-SÖ), bestående av ca 10 fornlämningar i ngt spridd gruppering. Dessa utgöres av runda eller närmast rund a stensättningar, 3-8 m diam och 0,1-0,5 m h. Övertorvade med i y tan enstaka grå- och kalkstenar. En i NV har 5 stenar intill 0,3 m h i kanten. En har mittgrop. Ett par är otydliga. Röjningsrösen finns i N kanten. Beväxta med enstaka träd och buskar. Föga dist inkta an…