You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, ca 34x15 m (N-S). Mjukt rundade hörn. Vallarna är c a 4 m br och intill 1 m h med talrika gråstenar i ytan. Bottenpla net, beläget 0,2 m över omgivande mark, är 7,5 m br. Öppning i N gaveln, 2 m br. Tätt beväxt med stora lövträd och busksnår. 25 m SV om nr 1 är: 2) Husgrund?, totalt igenväxt, enl 1940 års inv 12 x7 m (NV-SÖ). 1977 kunde ses en ca 0,2 m h förhöjning med gråsten ar stäl…