You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

1) Runinskrift i gravhäll, ljusgrå kalksten, 2,15 m l och 1,14-1 ,19 m br. Ligger framför S koringången i golvet. G 33. I sakristi ans NV hörn är 2) Runinskrift i gravhäll, fragmentarisk, rödaktig kalksten, 0,9-1,15 m l, 0,8-0,85 m br och 16-20 cm tj. endast ne dre delen av gravhällen är bevarad. Påträffades på kyrkogården år 1856. Uppgifterna hämtade ur Gotlands runinskrifter. Raä 13:2 ku nde e…