You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Stenvallar. Inom en yta av ca 25x20 m (ÖNÖ-VSV) finns 4-5 stenva llar, 8-17 m l, 1-3 m br och 0,30,7 m h, bestående av 0,2-0,5 m s t stenar. Ett par löper närmast parallellt, varför vissa likheter med husgrund-er kan ses. Dock verkar vallarnas stenmaterial någo t oregelbundet och löst upplagt.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.