Fyndplats

Fyndplats för kalkstensflisor. De framträder markant på ett begr änsat område vid plöjning, enligt uppgift av ortsbo, som anvisat läget.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.