Fyndplats

Lösfynd, förvaras i Binge 1/8 (nr 41). 1. Stenyxa, 11 cm l, 4 cm br och 2 cm tj. Yxan är avplanad på ena sidan, som ett bryne. Fy ndplats. 2. Spetsnackad yxa, 16 cm l, 4,5 cm br och 4 cm tj. 3. Bronsring, 4 cm diam och 0,5 cm tj. Drygt halva ringen är räfflad. Ringen är hoplödd i den oräfflade delen. Fyndplats. Se skiss i b oken!

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan s…

Fyndplats i Åbyggeby, pilspets funnen.
'Dalripor ,12 skinn. Numrerade 1-12. Medföljande anteckningar: :: :: 1) Av.ex. 8741, hona…
Badelunda sn, Vedby. Fyndplats för gravar på gården Vedby 2. 1933. Västerås, RAÄ fornlämni…
'Längst till vänster: :: Gorgonia pinnata (Müll.), Fyndplats: Bohuslän, Väderöarna. :: Gor…