Fyndplats

1) Malsten, 0,95 m l, 0,73 m br och 0,4 m tj. I stenen är en trå gformad fördjupning, 0,73 m l, 5,5 m br och 0,3 m dj. Stenen är s kadad i ena delen. 2) Fyndplats för ovan nämnda malsten. Den hitt ades vid rivning av en bro.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.