Fyndplats

Malsten, fragment, 0,6 m l, 0,5 m br och 0,23 m h. I mitten är e n trågformad fördjupning 0,5 m l, 0,45 m br och 0,15 m dj. Ena ko rtändan är avslagen. Intill malstenen är ett stenklot 0,28 m diam .

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.