Stenröjd yta

1) Fyndplats för enligt uppgift bronsspänne, påträffat av J.Malmros, Kvie. Nu förkommet. Intill och N därom är: 2) Vallbildning, ca 20 m l (N-S) ca 10 m br och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan ens taka gråstenar. Intill och NÖ om nr 1 är: 3) Odling? ca 50x40 m ( Ö-V). Jämn yta. I S kanten är ett dike.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.