Terrassering

1) Stensträngssystem, 200 m l (huvudsakligen VNV-ÖSÖ). Stensträn garna består av 0,2-0,7 m l stenar samt ofta av vallar, 1-1,5 m b r och 0,1-0,3 m h. Stensättningarna är delvis mycket otydliga och är på några ställen avbrutna. Ca 15 m SV om den N delen av syste met är: 2) Terrasskant, följbar ca 120 m (Ö-V) och 0,2-0,75 m h, vilken utgår N-NÖ begränsningen av en jämn platå. Anvisad av Dan Carlsson…