You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 20x14 m (Ö-V). Vallarna är 4 m br och 0,3 m h, best ående av 0,2-0,6 m l stenar och jord, SÖ hörnet som syns tydligt är avrundat. Ingången är i Ö kortändan. Skalmuren är delvis synli g. Bottenplanet, beläget 0,1 m över omgivande mark, är 7 m br. V kortändan är borttagen. På V delen av N långsidan är odlingssten upplagd. Odlingssten finns även i mitten av husgrunden. Beväxt me d lövträ…