You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 34x12,5 m (N 15cg V-S 15cg Ö). De övertorvade och s vagt utsvängda vallarna är 2-3 m br och genom nedodling i V 0,5-0 ,9 m h med i ytan delvis talrika grå- och kalkstenar 0,1-0,4 m st . Ställvis finns spår av skalmurar ca 1,4 m br. Husets inre är 8 m br, ca 0,2 m lägre ämn marken Ö om och ca 0,3 m högre än V om. Ingångar i N och S gavlarna. 3 m N om SÖ hörnet är en gammal grop , 2,5 m…