You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsvall

1) Skärvstensvall (-hög), närmast rund, 7 m diam. Vallen är 2-3, 5 m br och intill 0,8 m h. Övertorvad. Strax NV-NNV om mitten en grop, 2,5 m diam och 0,45 m dj. Vid provstick i Ö och V samt i mi tten framkommer på ca 15 cm djup spridd skärvsten uppblandad med små kalkstenar och mörk jord. Åtta granar, två tallar. Högst 0,5 m Ö 30cg S om nr 1 och i Ö slänten av rygg är 2) Skärvstensvall, närmast r…