You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsvall

1) Skärvstensvall, närmast rund och ringformad, 7 m diam och 0,4 m h. I mitten flack grop, 3 m diam och 0,15 m dj. Omgivande vall är intill 2 m br och 0,1-0,25 m h, lägst i S, där i ytligt sår i marken framkommer ett flertal skärvstenar. Provstick i gropens N del gav måttlig skärvsten, i övrigt småsten och grus. 3 granar, enar. Stubbar. 2 m Ö 35cg S om nr 1 är 2) Skärvstensvall?, 6-7 m diam. Grope…