You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 23x12 m (V 10cg N-Ö 10cg S). Troligen svagt utåtsvä ngda långsidor. Markanta hörn. Vallarna är 3 m br och 0,7 m h, st ällvis med sten i ytan. Bottenplanet, beläget 0,2 m över omgivnin gen, är 7 m br. Öppningar i kortsidorna, 2,5 m br. Lövträd och -b uskar. Från SÖ hörnet utgår mot SSV 2) Stensträng, minst 10 m l, enkelskiktad. Ö om nr 1 är en oregelbunden sträng av stenar, vars ev for…