You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Husgrund, ca 25x12 m (Ö-V). Vallarna är 2-3 m br och 0,6 m h. Bottenplanet, beläget obetydligt över omgivande mark, är 7 m br. 5 m Ö om V geveln en tvärgående delvis vallbildning, troligen na turbildning. Öppning i V gaveln, 1,5 m br. Möjligen har röjningss ten påförts vallarna på ett par ställen. Sentida öppning i SÖ hör net. Tätt beväxt med 5 granar och hasselbestånd. Anslutande till V gaveln…