You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Husgrund?, platåformad, ca 11x6 m (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,4-0, 6 m. Övertorvad tämligen mjuk yta. I ett par skogsplöjningsfåror framkommer i den S, lägre delen spridda gråstenar, 0,2-0,5 m st. I den N, högre delen fanns flera stubbar som delvis förhöjt lämni ngen. Ris. 10 m VSV därom är: 2) Förhöjning, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad, mjuk yta. Stubbar.

OBS. Fritexterna är inte kval…