You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Stensträng, ca 200 m l (Ö-V), 0,2-0,3 m h, bestående av i regel en enkel rad 0,2-0,4 m st stenar. I Ö löper parallellt med stensträngen en vall. Naturlig?

- - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-4357-2014: Vid arkeologisk förundersökning år 1986 med syfte att klarlägga den parallellt löpande vallens konstruktion undersöktes också delar av stensträngen. I direkt anslutning till stensträngen påträffades ett bild…