You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kalkugn

1) Kalkugn, rest av, oregelbunden, 13x10 m (NÖ-SV) och 2 m h. Öv ertorvad yta med talrika kalkstenar, 0,1-0,7 m stora. I SV är en grop, 5-6 m diam och 0,5 m dj. I gropen är en stenhög, 4 m diam o ch 1 m h, av 0,2-0,5 m st kalkstenar. I gropkanten är i NV en ant ydan till öppning, plats för ugnens munmynning. NÖ delen av kalku gnsanläggningen utgöres av slaggmaterial (mordhög). 40 m Ö 45cg S om nr …