You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Stenvallar (bebyggelselämningar?) bestående av en rektangulärt f ormad stenvall (husgrund?) 23x9 m (N 10cg Ö-S 10cg V) med åt V en utbyggnad 11x11 m (N 10cg Ö-S 10cg V) samt 1-2 m S om den rektan gulärt fromade vallen 1 stenmur, 22 m l (Ö 10cg N-V 10cg S). Sten vallarna är 0,7-1,3 m br och 0,3-0,7 m h av 0,2-0,7 m st stenar i den rektangulärt formade vallen bitvis lagda i dubbla rader. Inu ti den …