You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Offerkast

1) Stensättning? närmast rund, 3,25 m diam och 0,1 m h. Övertorv ad. Kantkedja, intill 0,1 m h, av 0,2-0,35 m l, flata hällar. Inn anför kalkgrus och småsten. 3 m Ö om nr 1 och 7 m V om vägskäl sa mt 0,5 m NNV om resp. 1 m S om sämre brukningsvägar är: 2) Offerk ast, röse, 2 m diam och 0,2 m h. Lätt övertorvade kalkstenar, 0,0 5-0,15 m st m stora. Läget, materialet och karaktären talar för o fferk…