You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kvarn

Kvarnplats, bestående av följande:1) Kvarn uppförd av kalksten o ch betongsten. Överbyggnad av trä. Sadeltak av plåt. 5-15 m SÖ om nr 1 är 2) Grundlämningar, ca 15x5-8 m (NNV-SSÖ) bestående av i Ö sidan 4 fundament och i V, S och SÖ kallmurar av kalksten. Rest er av vattenhjul. 0 m S om nr 2 är 3) Dammvall, ca 75 m l (NNÖ-S SV) 3-6 m br och 1-2 m h. Uppförd av jord, i N även av sten. 15 m SSV om …