You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Husgrund, 30x13 m (N 35cg Ö-S 35cg V). Vallarna har ursprunglige n varit 3-5 m br och 0,5 m h, de är nu belamrade med odlingssten, speciellt den Ö vallen. Inga kortväggar finns på husgrunden. Bot tenplanet är 4-5 m br och ligger 0,2 m över naturliga marknivån. Bevuxen med lövsly.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.