You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnadssystem

Stensträngssystem, med en sammanlagd längd av ca 455 m. En del ä r ca 150 m l (SV-NÖ). Från denna utgår en stensträng mot S, ca 22 0 m l. Denna sträng har en lucka på ca 70 m (främst i gläntan - u ppodlad?), där den endast sporadiskt kan iakttagas. 20 m N om den na strängs S begränsning går en 45 m l utlöpare åt Ö (Ö 10cg S-V 10cg N). Denna fortsätter med en rät vinkel 25 m åt N (N 10cg Ö-S 10cg V…