You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

Husgrund, 12x8 m (15cg-215cg) bestående av 0,5-1 ,5 m br och 0,1 -0,5 m h jord och stenfyllda vallar. Stenarna i vallarna är 0,1-0 ,6 m st. I mitten en närvall, 1 m br och 0,1-0,2 m h. Bottenplan 6 m br och belägna i jämnhöjd med den omgivande markytan. Beväxt tmed ek- och lövsly.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.