You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kalkugn

Kalkugn, ruinkulle 8 m i diam och 1,5-1,8 m h. Kraftigt övertorv ad med i ytan enstaka synliga kalkstenar 0,2-0,5 m st. I mitten e n grop 3 m i diam och 1,2 m dj med synliga rester av kallmurade u gnsväggar. Ugnsöppning i N 2x1 m (N-S) och 0,2-0,5 m dj. Invid oc h Ö om kalkugnen är utbrända kalk. Kalkugnen är beväxt med ett fl ertal tallar och lövträd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. …