You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplatsområde

Boplatsområde bestående av 8 husgrunder. 1) Husgrund med stolphål, 6x5 m (Ö 20cg N-V 20cg S) bestående av 9 stolphål. Stolphålen är 0,3-0,5 m i diam och 0,3-0,4 m dj, bes tående av kantställda grå- och kalkstenar 0,2-0,5 m st . Stolphål en är belägna med 1-2 m mellanrum. 2 m SV om N hörnet av nr 1 är SÖ hörnet av 2) Husgrund med stenfot, 8x5 m (V 15cg N-Ö 15cg S) b estående av en sockel av l…