You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Husgrund, 22x12 m (V 10cg N-Ö 10cg S) med svagt konvexa långsido r. Vallarna är 3-4 m br och 0,5-0,8 m h. Övertorvade med i ytan t alrika 0,1-0,6 m st grå- och kalkstenar. Bottenplanet, beläget i jämnhöjd med den omgivande marken, är 5 m br. I den N långsidan e n grop, 2 m diam och 0,5 m dj. Beväxt med ett 10-tal enbuskar och lövträd. 12 m SSÖ om SÖ hörnet av nr 1 är S delen av 2) Terrassk ant, ca…