You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1) Bebyggelselämningar, bestående av 4 husgrunder, varav 1 medskor stensstock, 1 källargrop, röjda odlingsytor med slutfåroroch vändtegar, enstaka odlingsrösen, 2 vägbankar och 1brukningsväg samt täktgropar. I området är 1 lada och 1 sågbänk.Beväxt med bl.a. fruktträd, hamlade askar och berberisbuskar.Lämningar efter jordregisterenheten Björnhuvud (medeltidaursprung?), övergiven på 1900-talet.

OB…