You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

1) Bebyggelselämning, huvudbyggnad 14x8 m (N-S). Yttermurarintill 1 m tj. I lämningens N och S del fundament för takbärandemateria l 2x1,5 m (Ö-V) resp 1,5x1,5 m. Vid lämningens N gavelskjuter ett 6x5 m (N-S) "kor" ut. Lämningen har grundplan,liknande en kyrka. Någonstans väster om lämningen skall enkolerakyrkogård finnas, vilken dock ej kunnat återfinnas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrad…