You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1) Stensättningsliknande bildning, ursprungligen rund 5 m diamoch intill 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,4 m st, delvis övermossadestenar. Utriven och omplockad. Ca 3 m SÖ om 1 är: 2)Stensättningsliknande bildning, ursprungligen rund 7 m diam ochintill 0,3 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m st, delvis övermossadestenar. I mitten rest sten 1,0x0,4x0,2, omplockad och utriven.Vid kanten växer en tall. Sannoli…