You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

1) Stenkistliknande lämning 2x1,5 m (NV-SÖ) och 0,5 m h.Kantstenar intill 0,5m h och 0,4-0,8 m l. Fyllning av 0,2-0,3 mst övermossade stenar, inblandning av tegelflis. I S hörn är en0,4 m st sten placerad på kanten. 1,5 m NÖ om lämningen ochparallellt med denna är en stenrad, 2,5 m l. Stenarna är 0,2-0,4m st. Utamför stranden ca 130 m Ö om lämningen finns kista(fundament till brygga) har fungerat …