You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

1) Område med röjningsrösen, 350x250 m (N-S). Inom området finnsca 50 röjningsrösen 4-8 m diam och 1,03-0,5 m h. Lättövertorvade, av i allmänhet 0,3-0,5 m st stenar. Röjningsrösenaligger tämligen tätt i områdets N och S del, men förekommerendast enstaka i ett mellanliggande, låglänt parti, ca 100 m br.Enstaka jordfasta block kvarligger mellan rösena. Området tordeha brukats för primitiv odling sam…