You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

1) Fossil åkermark, 70x30 m (VNV-ÖSÖ), bestående av tvååkerparceller, 10-12 m br, begränsande av 2-5 m br, 0,2-0,5 m hvallar av röjningssten, delvis övertorvade. Så när som på ettpar jordfasta block är åkrarna helt stenröjda. Begränsningen i Öoch V är osäker, störd av senare odling. Bevuxen med ca 50-åriggranskog.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felakt…