You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning?, ca 10-12 m diam, ca 0,5 m h. Övertorvad med iytan enstaka 0,3-0,4 m st stenar, talrika kännbara. Påstensättningens centrala och SV del ligger odlingssten.Odlingssten täcker helt stensättningens perifera delar ochförsvårar en bedömning av den verkliga storleken. Fornlämning?Bevuxen med ett flertal lövträd. Kan vara enbart odlingssten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. In…